Diagnostika motoru nebo mazání chyb?

V současné době, každý vůz sestupuje z montážní linky balený s řadou senzorů, elektromotorů, elektronických přístrojů a bloků. Všechny tyto přístroje nám, majitele automobilů, dávají hodně legrace, dokud všechno je v pořádku a všechny kontrolky na palubní desce jdou spolu.

Když auto má závadu, potřebuje opravu, a každá oprava by měla být založena na diagnostice.

A samozřejmě, neboť naše oblíbené auto má v sobě hodně různých elektronických řídicích jednotek, máme na mysli především udělat počítačovou diagnostiku nebo vymazat chyby. Na autoservisu do speciálního diagnostického konektoru se připojuje externí počítač (skener), a specialista začíná provádět “počítačovou diagnostiku vozidla“. Snažíme se pochopit, co je “počítačová diagnostika motoru” a v čem je rozdíl mezi ní a ”čtením chyb”.

Většina majitelů aut pochopí ”čtení chyb” jako “počítačovou diagnostiku motoru“ a věří, že tato operace je v rámci maximální schopnosti diagnostiky. Takové myšlení je ovšem hluboký omyl.

Začněme s diagnostickými počítači. Různé firmy vytvářejí hodně různých diagnostických přístrojů a všechny autoservisy jsou vybaveny takovým zařízením různě. Ale dnes existuje jedna výjimečnost: docela krásný vozík s tiskárnou na tisk chyb a s velkým displejem může jenom číst chybové kódy jenom z několika modelů vozidel, a to není fakt, že tyto kódy chyb budou správně dešifrovány. A nějaký skromný box, připojený pomocí kabelu k notebooku, bude moct zaregistrovat nový klíč, resetovat servisní intervaly, vyměňovat jazyk přístrojové desky a ještě dělat spoustu dalších zajímavostí s vaším autem. Ze vzhledu zařízení nelze posuzovat o jeho možnostech.

Jedny skenery mohou číst jen chybové kódy, druhé – navíc zpracovávají signály senzoru a vydávají informace v grafech, profesionálnější zařízení mohou ovládat některé mechanismy a adaptovat nové řídící jednotky namísto vadných do stávajícího zařízení. Samozřejmě, ceny na takové zařízení, se odlišují.diag4

Aby přečetl kódy chyb (DTC), kupodivu, nevyžaduje se žádné dovednosti výkonného odborníka. Každý, i ten nejlevnější, skener vydá kódy chyb (DTC) a většinu dešifruje. Chybu vydává řídicí jednotka (motorem, airbagy, ABS atd.) a ona bohužel vidí jenom signály senzorů a pokud je jakákoli odchylka signálu od normy, jednotka to fixuje ve formě odpovídajícího DTC. Řídící jednotka nevidí žádné dráty nebo samotný snímač. Skener zobrazuje pouze jako chybu nejpravděpodobnější příčinu problému z mnoha existujících, a proto on je jenom asistent při vysvětlení závady.

Aby zjistil, že snímač má závadu, je třeba minimálně zkontrolovat kabely do snímače (Možná, že některé kabely jsou utržené nebo zkrácené do jiného kabelu nebo karoserií auta či mezi sebou). Může se tak stávat, že sám snímač je nepřesně zafixován na místě nebo vůbec patří do jiného auta. I když kabely i snímač jsou v pořádku, je nutné zkontrolovat soulad jeho signálů předpisům. Jenom tehdy je možné vyvést určité závěry o práceschopnosti senzoru – a to již je zmíněná DIAGNOSTIKA. A pro ni je málo mít diagnostický skener, který si může přečíst chybové kódy, potřebuje se další vybavení: multimetr, osciloskop, tlakoměry, vakuometr, detektor plynů, případně motor-tester a další. Ale nejdůležitější v diagnostice je kvalifikace samotného odborníka.

A tak, i nejdražší dealerský skener není všelék na všechny neduhy vozu, ale jen jako další high-tech nástroj (který je nutně umět používat), který usnadňuje hledání závad. A kdyby byl on v rukách neodborníka – byl by zcela neužitečný. Je třeba označit, že cena takové správné diagnostiky motoru, bude úplně jiná, než jednoduché čtení a mazání chybových kódů. Z jiné strany, dealerský skener může nahradit sadu speciálního zařízení, usnadnit a urychlit testování jednotek auta, a občas může být nepostradatelný (při výměně vadných elektrických součástí, změna verze softwaru, atd.).

prog2

Čtení parametrů snímáčů je lze také provést bez diagnostického počítače, ale to bude trvat mnohokrát déle (může byt mnohokrát). Samozřejmě pomocí skeneru, který může přečíst signály snímače a ovládat některé ventily a jednotky, je možné urychlit proces diagnostiky. To je mocný nástroj v rukách příslušného profesionála. Ale to není všechno. Pracovník by měl vědět, jaký signál by měl být pro různé druhy senzorů v různých testovacích režimech. Tady je důležitá nejen zkušenost, ale také velké množství informací na různých jednotkách, totiž vhodné programy, speciální databáze a samozřejmě schopnost je používat.

V praxi, většina aut, a to i stejného modelu, jsou různé v konstrukci – mají rozdíl ve vybavení. Občas se závada nachází rychle a její projevy jsou zjevné, ale může se stát, že poběží třeba několik dnů, aby zjistil přesný důvod závady. Ten fakt straší některé majitele a oni  se domnívají, že taková situace nastala kvůli  nízké kvalifikaci odborníka (většinou se to dotýká mizejících závad, například občas houpají otáčky, občas motor vynechává, někdy musíte nastartovat motor  několikrát). Není to vždycky tak. Existují náročnější případy. Bohužel, často nastávají případy, kdy různé defekty mohou vést ke stejným závadám. Analýza těchto závad vyžaduje více času a další opatření ke zjištění vadného dílu. Když klient přijede na diagnostiku většinou očekává, že prohlídka 100% ukáže vadný díl. Je to možné, ale bohužel tomu tak není vždycky.

Občas příčinou závady mohou být najednou několik snímačů nebo dílů. V takovém případě diagnostika může jenom značně omezit oblast hledání vad z desítek míst do dvou nebo několika míst ve vašem vozidle, z nichž některé jsou zcela fungující nebo tak vypadají. Vysvětlím proč je tomu tak. Majitel auta vidí jenom následky závady: houpající otáčky, špatný výkon apod. Příčinou toho může být několik desítek prvků. Například snímače, elektrické a mechanické klapky, jich kabely apod., včetně mechanických problémů s motorem. Například, příčinou  nestabilního volnoběhu mohou byt špatné svíčky, zapalovací cívka, palivový nebo vzduchový filtry, snížený tlak paliva, snímače teploty motoru a vzduchu a ještě minimálně dvě desítky (!!!) míst ve vašem vozidle.

Omezit oblast hledání závady do několika dílů je v takovém případě výborný výsledek. Proto správnost fungování některých dílů není nemožné zkontrolovat v podmínkách autoservisu (to se týče například, některých regulátorů otáček a některých elektrických klapek). Samozřejmě jeden nebo několik z nalezených dílů budou vypadat jako nefungující, ale bez výměny na zjevně fungující se bohužel jejich stav zjistit nedá. S tím se nedá nic dělat (protože moderní auto je složitý mechanismus a jeho algoritmus fungování připravoval velký kolektiv inženýrů), i dokonce takový výsledek nic neříká o nízké kvalifikaci. V každém případě, majitel nemusí vyměňovat pořad všechno. Je třeba konstatovat, že takových zákazníků máme průměrně  50-70%. Většina lidí už vyměnila nějaké díly, jednotky nebo se snažily udělat něco jiného – dodávat do nádrže různé přísady a tomu podobně.prog3

“Vymažte mi chybu.” Občas k nám přicházejí zákazníci s takovouto žádostí. Někteří „specialisté“ říkají: ”Vymažete chyby a všechno bude fungovat jak by mělo”. Bohužel to není správně, protože vzniknutí chyby v paměti řídicí jednotky je následek nějaké závady. Když neodstraníte příčinu tohoto následku, nezbavíte se samotné závady, a proto pak vznikají za určitou dobu ty samé chyby. Řídicí jednotka pořád kontroluje provozuschopnost všech senzorů a dalších připojených komponentů.

Když řídící jednotka vidí špatný signál, fixuje kód chyby v pamětí a na přístrojové desce začíná blikat nebo se rozsvěcuje kontrolka CHECK ENGINE a řídící jednotka může přejít na nouzový program řízení motoru. Proto není nutné čekat na nízkou spotřebu paliva a únosné fungování motoru, často pod neustálou hrozbou je to, že se pokazí katalyzátor а mohou vzniknout další mechanické závady motoru. Když vymažete chybu a neopravíte závadu občas motor začíná fungovat jak má, ale jenom do okamžiku opakování podmínek vzniku kódu chyby, a pak stejná chyba bude opětovně zapsaná do paměti řídící jednotky a na přístrojové desce auta se rozsvítí  známý indikátordiag_warn

Ještě máme přání, co se týče otázky houpajících otáček, špatného výkonu motoru,  velké spotřeby (to je také bezplatná rada): před fází diagnostiky motoru vyměňte prosím vzduchové a palivové filtry – často je jediný problém v nich.

Kvalitativní diagnostika motoru = oprava je levnější a rychlejší!

Andrey Golovatchev, Hybrid servis s.r.o.